Mindig időben érkezünk!

E-mail

hello kukac kesok.hu

Mobil

+36 20 977 8494

Iroda

Érd, Riminyáki út 7, 2030

Mindig időben érkezünk!

Gyors hívás: +36 20 977 8494

Adatvédelmi tájékoztató

Megfelelve az Európai Unió GDPR-rendeletének, illetve a magyarországi törvényi szabályozásnak, GDPR-Nyilatkozatunkban ismertetjük Önnel, hogy adatait milyen céllal kezeljük. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi tájékoztatónkat, amely bemutatja Önnek az adatkezelések körét!

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a K+Crash Közúti Teherszállító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Adatkezelő) számára. A K+Crash Közúti Teherszállító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. az internetes felület, weboldal útján számára eljuttatott valamennyi személyes adatot kiemelt védelemmel kezeli.

A https://kesok.hu weboldal különböző cookie-kat (továbbiakban süti) használ az oldal működtetésének, használatának megkönnyítése és az azon végzett tevékenység nyomon követése, valamint a releváns ajánlatok megjelenítése érdekében. A süti a hatékony és korszerű felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez szükséges technológiai megoldás, egy olyan változó tartalmú adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el az érvényességi ideig.

1. Az adatkezelő adatai

 • Az Adatkezelő megnevezése: K+Crash Közúti Teherszállító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • Az Adatkezelő képviselője: Késő László ügyvezető
 • Az Adatkezelő adószáma: 13680121-2-13
 • Az Adatkezelő székhelye: 2030 Érd, Riminyáki út 7.
 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-20 977 8494
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: hello@kesok.hu
 • Az Adatkezelő postai címe: 2030 Érd, Riminyáki út 7.

2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).
 • Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

3. A sütik típusai

A) Szükségszerű sütik: Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy böngészni tudjon a honlapon, továbbá bizonyos funkciók megfelelően működjenek.

B) Funkcionális sütik: Ezek a sütik a honlap funkcionalitását javítják azáltal, hogy megjegyzik az Érintett preferenciáit.

C) Teljesítmény sütik: Ezek a sütik javítják a honlap teljesítményét és így jobb felhasználói élményt biztosítanak.

D) A weboldal statisztikájának kezeléséért felelős sütik: Ezeket a sütiket azért alkalmazzák, hogy nyomon követhető legyen a honlap látogatójának viselkedése, a visszatérő látogatások gyakorisága, például annak érdekében, hogy meghatározható legyen, hogy melyek a leglátogatottabb oldalak a honlapon belül.

E) Online hirdetési viselkedést követő sütik: Ezeket a sütiket arra használják, hogy a látogató érdeklődési körére szabott hirdetések jelenjenek meg az adott honlapon.

A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

A) Google Adwords, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

B) Doubleclick, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

C) Facebook, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.facebook.com/help/cookies/

D) Instagram, a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://help.instagram.com/519522125107875

E) LinkedIn: a szolgáltatással kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

4. Az adatkezelés célja

 • Adatkezelő honlap fejlesztése.
 • Az Ügyfél navigációjának támogatása, segítése a honlapon
 • Statisztikai célú webanalitika készítése arról, hogy Ügyfeleinket a honlap mely részei érdeklik.
 • A böngésző felhasználók megkülönböztetése.
 • Hirdetések megjelenítése a weboldalon, az Ügyfeleink érdeklődési köre alapján.
 • Érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése más honlapon (pl.: közösségi oldalakon).
 • Honlap használat elemzés annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jeleníthessünk meg Érdeklődőink számára.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

5. Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő weboldalának felkeresésekor történik. A tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával valósul meg.
 • A Felhasználó a hozzájárulását nem köteles megadni, de annak hiányában a honlap kényelmi funkció nem a megfelelő formában működnek majd, ami csökkentheti a felhasználói élményt, de előfordulhat az is, hogy a honlap a tervezettől eltérő formában fog működni a böngészőben, valamint a honlap nem minden funkciója lesz használható.

6. A kezelt adatok köre

A honlap működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó informatikai számítástechnikai eszközének (számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon) azon adatai, melyek a honlap felkeresése során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Rögzítésre kerülnek továbbá a böngészéssel kapcsolatos adatok is, valamint földrajzi adat, érdeklődési kör, preferenciák.

7. Az adatkezelés időtartama

A visszavonásához és a törléshez való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 • Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.
 • Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.
 • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.
 • A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.
 • Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.
 • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

9. A személyes adatok törlése

A személyes adatok törlése, az Érintett közreműködése nélkül is megtörténik a 8. pontban foglaltak szerinti határidőig.

A technológiailag fejlett böngészők engedélyezik a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításként elfogadja a sütiket, de ezeket a beállításokat az Érintett megváltoztathatja, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. A legnépszerűbb böngészők süti beállításaival kapcsolatosan az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást:

     Google Chrome

     Firefox

     Internet Explorer

     Microsoft Edge

     Safari

     Opera

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

10. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

11. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 13. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

12. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 7. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

13. Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

Cég név: X-Web Netpartner Kft.

 • Cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 38-42. A/I/9.
 • Telefonszám: +36 30 961 1798
 • Fax: +36 1 700 1646
 • Email: support@x-web.hu
 • Honlap: http://x-web.hu

Cég név: Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatvédelmi információk: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

 Cég név: WordPress – Automattic Inc.

Cím: 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA

Adatvédelmi információk: https://hu.wordpress.org/about/privacy/

Cég név: Facebook Inc.

Cím: Menlo Park, CA, USA

Adatvédelmi információk: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cég név: LinkedIn Corporation

Cím: Sunnyvale, CA, USA

Adatvédelmi információk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Cég név: Instagram

Cím: Menlo Park, CA, USA

Adatvédelmi információk: https://help.instagram.com/519522125107875

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

14. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

 • Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
 • Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: www.naih.hu) fordulhat.
 • Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

15. Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

16. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 13. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

17. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.

Elégedett ügyfeleink

Ügyfeleink elégedettsége fontos számunkra. Az alábbi véleményeket elolvashatja a Google hivatalos értékelései között is, ha beírja a keresőbe cégnevünket, a K+Crash Kft-t.

"Profi munka, nagy tapasztalat."

Pataky Csaba

"Maximális szolgáltatás korrekt áron 100%!"

Cser János

"Pontos, precíz és jó áron dolgoznak."

Kovács Csaba

Partnereink

Nincs egyedül a bajban, hiszen

a segítségünkre mindig számíthat

Hívjon még ma